Με το e-maild.com σχεδιάζετε και στέλνετε μαζικά, όμορφα και εκτυπώσιμα πρότυπα εξατομικευμένων Βεβαιώσεων Παρακολούθησης που ταιριάζουν με το brand σας, με το σεμινάριο σας ή με το webinar σας.

Η νέα υπηρεσία για την αυτοματοποιημένη μαζική αποστολή προσωποποιημένων Βεβαιώσεων Παρακολούθησης/Πιστοποιητικών έχει έρθει για να σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε χρόνο και να ετοιμάζετε καλαίσθητες Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.
Χρησιμοποιήστε ένα από τα δεκάδες ήδη έτοιμα πρότυπα ή σχεδιάστε ένα δικό σας!
Οι πρώτες 100 αποστολές είναι εντελώς δωρεάν!!