Εσείς πώς θα επιλέξετε να δημιουργείτε και να στέλνετε τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης;

Με την βοήθεια της Συγχώνευσης Αλληλογραφίας ή με το e-maild.com
Ποιος τρόπος είναι καλύτερος;